INCEPE O AFACERE CU NOI!

INCEPE O AFACERE CU NOI!

INCEPE O AFACERE CU NOI!

INCEPE O AFACERE CU NOI!

.

ANUNT REZULTATE FINALE 23.12.2022

ANUNT REZULTATE INTERMEDIARE 21.12.2022

Update: S-a prelungit depunerea planurilor de afaceri pana pe 20.12.2022, ora 10:00.

Azi 7 decembrie 2022 a demarat CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI.
Aplicatiile se poti trimite pana pe 15 decembrie 2022 (inclusiv).

Pentru detalii consultati METODOLOGIE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI CU ANEXE atasata si urmariti stirile postate pe

www.facebook.com/DeseneazaViitorul.

Această secțiune este destinată grupului țintă aparținând categoriei A NEETs care sunt eligibili pentru participarea la cursuri de formare antreprenorială, mentorat și consultanță în realizarea unui plan de afaceri și participarea la concursul de planuri de afaceri .

Grupul țintă al acestei activități este format din 98 de tineri aparținând categoriei A NEES unde, la sfârșitul cursului, 37 dintre participanți vor primi o subvenție de 100.000 lei.

Scopul planificării și utilitatea planului de afaceri:

  • Planificarea afacerii asigură cadrul general de stabilire a coordonatelor generale ale afacerii: produsele și serviciile, clienții, piața țintă, avantajele concurențiale, „viteza de dezvoltare” a afacerii.
  • Planul de afaceri antreprenorial reprezintă instrumentul cu ajutorul căruia întreprinzătorul își clarifică toate atuurile și riscurile afacerii și găsește soluții pentru alocarea și administrarea eficientă a resurselor firmei, astfel încât să asigure dezvoltarea durabilă și profitabilă a afacerii.

Procesul de evaluare şi selecție a  planurilor de afaceri este bazat pe următoarele principii:

– Vor fi aplicate principii şi criterii de transparență, echidistanță şi obiectivitate, tratament egal şi nediscriminare, precum şi respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform legislației aplicabile;

– Vor fi finanțate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute;

– Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management şi marketing şi bugetul detaliat;

– Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat şi vor fi fundamentate tehnic şi economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului.

Planurile de afaceri supuse procesului de selecție de către administratorul schemei de minimis vor include minimum următoarele elemente:

  • descrierea afacerii şi a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);
  • analiza SWOT a afacerii
  • schema organizatorică şi politica de resurse umane;
  • descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
  • analiza pieței de desfacere şi a concurenței;
  • strategia de marketing;
  • proiecții financiare privind afacerea.

Perioada de depunere a planurilor de afacere este 7.12.2022-15.12.2022